Podvýživa

Děti trpí podvýživou tehdy, pokud nepřijímají dostatek potravy nebo pokud její výživová hodnota není postačující – jídla má dostatek, ale skladba jídelníčku je nevhodná (nedostatek masa a mléka). K podvýživě také dochází při opakujících se průjmovitých onemocněních nebo dlouhodobých onemocněních typu spalniček, HIV či tuberkulózy, kdy dítě není schopno potravu plně využít.

Podvýživa je diagnostikována porovnáním standardní váhy a výšky v rámci dané populace, nebo změřením obvodu paže dítěte tzv. MUAC páskem (MUAC = mid-upper-arm-circumference).

Pokud jsou nedostatky ve výživě trvalé, děti přestanou růst a zůstanou zakrnělé, to znamená, že mají na svůj věk nízkou výšku. Tento stav je diagnostikován jako chronická podvýživa.

Pokud trpí úbytkem váhy nebo tzv. chřadnutím – nízkou váhou vzhledem ke své výšce – hovoříme o akutní podvýživě. Ta nastane, pokud tělo podvyživeného začne spotřebovávat vlastní tkáně, aby získalo potřebné živiny.

Podvýživa

© Pierre-Yves Bernard / Lékaři bez hranic

Zjišťování stupně podvýživy malého chlapce s pomocí pásku MUAC. Pomocí tohoto nástroje dokážou Lékaři bez hranic po celém světě vyhodnotit, jak vážný je stav malých pacientů.

Jak se dá léčit

Nejefektivnějším způsobem léčby podvýživy je terapeutická výživa připravená k okamžité konzumaci (RUTF = Ready-to-Use Therapeutic Foods). Terapeutická výživa obsahuje všechny živiny, které dítě pro svůj vývoj potřebuje, pomáhá zvrátit jejich nedostatek a zvýšit váhu. Není nutné ji připravovat s vodou, což eliminuje další nebezpečí infekce znečištěnou vodou.

Díky svému balení může být terapeutická výživa použita v různých podmínkách a dlouhodobě skladována. Pokud pacient netrpí závažnými komplikacemi, terapeutická výživa mu také umožňuje léčit se doma.

Na světě podvýživou v současnosti trpí 178 milionů dětí mladších 5 let. Nejčastěji se podvýživa týká dětí žijících v zemích s dlouhotrvajícím konfliktem a v oblastech s nedostatkem nutričně hodnotných potravin, jako je mléko, maso a ryby.

V roce 2014 přijali Lékaři bez hranic do svých výživových programů 217.900 vážně podvyživených dětí.

Zajímá vás více?

Pokračujte na www.lekari-bez-hranic.cz/podvyziva