Polní nemocnice

Práce Lékařů bez hranic v téměř 70 zemích světa na vlastní kůži

19. – 24. dubna
námestie SNP v Bratislavě

dnů
hodin
minut
vteřin

27. dubna – 3. května
náměstí Svobody v Brně

dnů
hodin
minut
vteřin

O výstavě

Co se děje při vypuknutí epidemie cholery?

A co když vzplane válečný konflikt nebo nějakou oblast zpustoší přírodní katastrofa?

Kolik litrů vody je potřeba zajistit pro jednu osobu na den?

Jaký je nejúčinnější způsob léčby těžce podvyživených dětí?

Přijďte na výstavu „Polní nemocnice“, na které Lékaři bez hranic představí, jak vypadá jejich práce ve více než šedesáti zemích světa. Od 19. do 24. dubna na námestie SNP v Bratislavě a od 27. dubna do 3. května na náměstí Svobody v Brně budete mít možnost setkat se s dobrovolníky, kteří jezdí na mise s Lékaři bez hranic a prohlédnout si vybavení, které se využívá při záchraně životů v ozbrojených konfliktech, přírodních katastrofách či epidemiích.

Polní nemocnice je interaktivní výstava, řadu exponátů si můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Budete moci ochutnat Plumpy’Nut®, který se používá při léčbě dětské podvýživy, roztok na léčbu cholery a na maketě srdce rozpoznat, zda bije správně.

Výstava je vhodná pro dospělé i děti a vstup i komentované prohlídky budou zdarma.

Doprovodný program

Poslechněte si audioprůvodce, nebo se ve fotogalerii podívejte, jak to na výstavě vypadá.

Co uvidíte na výstavě

Podvýživa

Tématická stránka

Očkování

Tématická stránka

Zásobování vodou

Tématická stránka

Opomíjené nemoci

Tématická stránka

Kdo jsou Lékaři bez hranic

„Mlčení se tradičně plete s neutralitou a dlouho se považovalo za nutnou podmínku pro humanitární pomoc. Lékaři bez hranic od začátku tuto představu popírají.

Nevíme jistě, zda slova dovedou pokaždé zachránit život. Je ale nad slunce jasné, že mlčení zabíjí.“

Dr. James Orbinski
tehdejší mezinárodní prezident Lékařů bez hranic při převzetí Nobelovy ceny za mír, kterou organizace obdržela v roce 1999.

Lékaři bez hranic jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi a přírodními katastrofami a lidem vyloučeným ze zdravotní péče ve více než 60 zemích světa s více než 2 700 mezinárodními a 31 000 místními spolupracovníky. Ti zdravotní péči poskytují bez jakékoliv diskriminace: bez ohledu na pohlaví, etnický původ, náboženské vyznání či politické přesvědčení. Lékaři bez hranic taktéž přinášejí svědectví o situaci lidí v nouzi a příčinách krizí, které populace ohrožují a v neposlední řadě také referují o porušování mezinárodních dohod a lidských práv.

Jak se na výstavu dostanu?

  • Polní nemocnice bude stát na náměstí SNP v Bratislavě / na náměstí Svobody v Brně
  • Otevírací doba: Po - Pá: 9:00 - 18:30, So - Ne: 10:00 - 18:30
  • Vstup a komentované prohlídky s průvodcem zdarma

Pokud si nechcete nechat výstavu ujít, přihlaste se do našeho newsletteru a my vám dáme vědět, až výstava začne.